Uudised PDF Trüki E-mail

NB! Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi Kodukorra § 4 p 1 alusel on administratsioon kohustatud uute töötajate tööle võtmisel teostama isikute
taustakontrolli, nende inimeste tuvastamiseks, kellel on keelatud töötamine lasteõppeasutustes.

 

 

Tallinna Linnamae Vene Lutseumi 10. klasside õpilaste nimekirjad 2017/2018 õa.

 

10.klasside õpilaste nimekirjad. Antud õpilased on kantud lütseumi õpilaste nimekirja avalduse ja esitatud dokumentide alusel.

 

Õpilaste vastuvõtu kord Lütseumi 10 – 12 klassidesse

10 – 12 klassidesse astumiseks on vaja:

1.Täita avaldus.

2. Tuua kooli sekretärile dokumendid:  tunnistus/ väljavõte õppeasutusest lahkumise kohta +passi koopia.

3. Läbida vestlus.

4.  Allkirjastada kokkulepe, kus оn märgitud õppetingimused, õppevorm, õppeaeg ja tase riikliku õppekava täitmiseks.

 

1.      Avaldus

Avalduse täidavad kõik soovijad elektrooniliselt  üldjuhul juunikuus. 

Avalduse 10. klassi astumiseks  saate täita  SIIN

Avalduse 11. – 12. klassidesse astumiseks saate täita SIIN  

 

2.      Dokumendid

Sekretär teeb koopia  esitatud tunnistusest ja tagastab selle. Dokumentide koopiad jäävad lütseumi õpilase kausta. Äärmisel juhul võib dokumente skaneerida  ja saata need sekretärile elektroonilise postiga.

 

3.      Vestlus

Vestlus on vajalik küsimuste täpsustamiseks, mis on seotud õppevormi ja õppetasemega ja üldjuhul toimub see enne õppeaasta algust või osapoolte  kokkuleppel.

Vestluse aeg täpsustatakse administratsiooniga pärast avalduse saamist, kuhu on märgitud avalduse esitaja telefon või elektronposti aadress.

 

4.      Kokkulepe 

Kokkulepe koostatakse vahetult enne õppetöö/õppeaasta algust üldjuhul septembrikuu kahe esimese nädala jooksul. Selles täpsustatakse õppe tingimused, õppevorm, õppeaeg  ja tase riikliku õppekava täitmiseks.

 

 

Infopäeva presentatsioon asub siin 

Valikainete presentatsioon asub siin 

 

SA Tallinna Vene Lütseumi vastus HTM välishindamisosakonna juhatajale

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed toimuvad 11. veebruaril 2017. aastal.

Registreerimine algab 20. jaanuaril kell 9.00 aadressil http://webanketa.com/forms/64sk2e1g60qkecv4csh64dk5/

Registreerimine lõpeb 3. veebruaril kell. 18.00

Vaata TLVL vastuvõtu kord

Vaata ka lisainfot Haridusameti kodulehelt elukohajärgse kooli valiku ja määramise kohta.