Koolipere PDF Trüki E-mail

Koolis on 82 õpetajat.

Lütseumi pedagoogide vanuseline koosseis on järgmine: 4% - 20-29-aastased, 6% - 30-39-aastased, 31% - 40-49-aastased, 46% - 50-59-aastased, 13% - 60-aastased ja vanemad. 
Juhtkonna liikmetel ja enamik õpetajatel on kõrgharidus (kõrgharidusega 97%, kesk-eriharidusega 3%).
Enamik pedagooge on läbinud kvalifikatsiooni tõstmise kursused (87% - 160 tundi KTK).
Lütseumi õpetajate arvust moodustavad noorempedagoogid 1%, pedagoogid - 87%, vanempedagoogid - 12%.