Vastuvõtu kord

MITTEELUKOHAJÄRGSE 1. KLASSI ÕPILAST  VASTUVÕTT 2019/2020 ÕA.


Registreerimine (mitteelukohajärgse lapsi) vestlusele ja praktilisele tööle toimub ajavahemikul
21. jaanuarist - 1. veebruarini 2019.a.


Regstreerida saab SIIN (alates 27.01).

Vestlused ja praktilised tööd toimuvad ajavahemikul 6. veebruarist – 12. veebruarini.
Kaasa tuleb võtta pinal (2 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, joonlaud) ja vahetusjalanõud.
Vestluste ja praktiliste tööde põhjal koostatakse tulemuste pingerida.
Pingerea alusel ning sõltuvalt mitteelukohajärgse kooli klassi kohtade arvust võetakse laste vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsus.


Otsusest teavitatakse lapsevanemaid e-posti aadressil või paberkandjal hiljemalt veebruari lõpuks.
Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile avalduse lapse õppimaastumise kohta hiljemalt 28. veebruariks.
Kool edastab sisseastujate nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt veebruarikuu viimaseks tööpäevaks.